User Story và những hiểu nhầm liên quan

Scrum là một khung làm việc khá phổ biến hiện nay. Nó có thể đáp ứng và linh hoạt thay đổi với tình hình chuyển biến của nhu cầu kinh doanh. Từ đó các câu chuyện người dùng – còn gọi là User Story – được tạo ra nhằm đáp ứng những yêu cầu mới. …

User Story và những hiểu nhầm liên quan Read More »