Một số công cụ quản lý công việc (Phần 2) – Rẻ đẹp bền

Như ở bài trước về một số công cụ có sẵn để quản lý công việc. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu qua các công cụ Free hiện nay theo tiêu chí – rẻ đẹp bền. Bạn có thể dùng ngay và đem lại hiệu quả cho công việc.