Phát triển phần mềm theo Agile

Phát triền phần mềm theo xu hướng Agile. Một bài chia sẻ ngắn tại sao Agile lại phổ biến và được tiếp nhận dần rộng rãi với mô hình phổ biến nhất là Scrum