Scrum Guide 2020 và những điều khác biệt

Tháng 11/2020, một phiên bản mới của Scrum Guide 2020 được ban hành và đưa ra những điều mới mẻ. Sau 3 năm kể từ phiên bản 2017, qua những trải nghiệm, bản 2020 được giới thiệu sẽ là bản cô đọng để hướng dẫn thực hành Scrum. Vậy để biết có gì mới, các bạn có thể xem qua một video ngắn review của mình về phiên bản này đem lại cái nhìn mới về Scrum.

Leave a Comment